գրիչներ

ԳՐԻՉՆԵՐ

MAXprint ընկերությունը առաջարկում է Ձեր ընկերության գովազդը թողնել հաճախորդների գրպաններում գրիչների տեսքով:Այն և կօգտագործվի հաճախորդի կողմից , և կունենա ճիշտ արված գովազդի ազդեցություն:

քանակ հատարժեք
1-10 600
11-30 550
31-50 500
51-100 400
101-500 300
501-1000 260
1000- 220