փազելներ

ՓԱԶԵԼՆԵՐ

ՈՒղղանկյուն A4` 297x200մմ
Սրտաձև` 230x200մմ

քանակ սրտաձև A4 A5
1-10 2000 2500 1500
11-30 1800 2200 1200
>31 1500 2000 1000