մագնիսներ

ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ

Չափսերը` 100x70մմ

քանակ հատարժեք
1-10 500
11-50 350
51- 300