դրոշակներ

ԴՐՈՇԱԿՆԵՐ

քանակ սեղանի 
1-4 2500
5-19 2000
20-49 1800
50-100 1500
100- 1300