օրացույցեր

ՕՐԱՑՈՒՅՑԵՐ

Գրպանի Օրացույց - Փոքր, կոմպակտ, գրպանի օրացույցը բարձրացնում է տրամադրությունը: Դուք կարող եք դրանք բաժանել ցուցահանդեսների, պրեզենտացիաների և այլ միջոցառումների ժամանակ:
Բուկլետները և ֆայլերը մարդիկ կարող են դեն նետել, իսկ օրացույցը, ոչ: Այսպիսով Դուք հնարավորություն ունեք Ձեր գովազդը թողնել սպառողի գրպանում մի ամբողջ տարի:


Սեղանի օրացույց – Սրանք լավագույն կերպով ամփոփում են կոմպակտությունը, ֆունկցիոնալությունը և երկարաժամկետ գովազդի էֆֆեկտը: Բաղկացած 13 թերթից, անհատական դիզայնով և գովազդային տարածքով:


Պատի օրացույց - Այս տեսակի օրացույցի հիմքում ընկած է անհատական մոտեցումով արված դիզայնը, որը հնարավորություն է տալիս արտահայտելու Ձեր կամ Ձեր կազմակերպության անհատականությունը:

քանակ Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը
1-10 900 600 500 630 5950 4000 3500 6000
11-20 750 500 450 530 4850 3800 3000 5500
21-50 650 450 400 480 3750 3500 2700 5000
51-150 550 300 350 330 3650 3000 2400 4500
151-300 350 220 310 250 3550 2500 2200 4200
301-500 350 180 270 210 3550 2500 2200 4000
500- 250 120 220 150 3350 1500 2000 3800
Ա Բ Գ Դ

12 ամիս (1 թուղթ)
միակողմանի տպագրություն

թուղթը` 300 գ/մ2
չափսը`(A3 420x297մմ)

12 ամիս (1 թուղթ)
միակողմանի տպագրություն

թուղթը` 300 գ/մ2
չափսը`(A4 210x297մմ)

գրպանի օրացույց
երկկողմանի տպագրություն

թուղթը` 300 գ/մ2
չափսը`(297x120մմ)

սեղանի օրացույց
<<բուրգ>>
միակողմանի տպագրություն
թուղթը` 300գ/մ2
չափսը`(297x120մմ)

Ե Զ Է Ը

սեղանի օրացույց
<<բուրգ>>
երկկողմանի տպագրություն
թուղթը` 120,300գ/մ2
չափսը`(297x120մմ)
երկաթե զսպանակներով

եռամսյակային օրացույց
միակողմանի տպագրություն
թուղթը` 120,250 գ/մ2
չափսը`(297x840մմ)
երկաթե զսպանակներով

13 թերթ
(12 ամիս+1կազմ)
միակողմանի տպագրություն
թուղթը` 170 գ/մ2
չափսը`(A4 297x210մմ)
երկաթե զսպանակներով
13 թերթ 
(12 ամիս+1կազմ)
միակողմանի տպագրություն
թուղթը` 170 գ/մ2
չափսը`(A3 420x297մմ)
երկաթե զսպանակներով