պլաստիկ քարտեր

ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐ

Քանակ հատարժեք
10-20 350
21-50 300
51-100 250
101-250 230
251-500 200
500- 180