գրաֆիկական դիզայն

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆ

Ցանկացած կազմակերպություն` անկախ նրա գործունեության ոլորտից, պետք է ունենա իր յուրօրինակ ոճը, անհատական կերպարը, յուրահատուկ իմիջը: MAXprint ընկերությունը իրականացնում է մի շարք գրաֆիկական ծառայություններ. ստեղծած յուրաքանչուր աշխատանք` լինի դա լոգոտիպ, գովազդ թե այլ գրաֆիկական աշխատանք, կօգնի Ձեզ ստեղծել անհատական կերպար և բարձրացնել Ձեր կազմակերպության իմիջը:

Ձեզ ենք  առաջարկում հետևյալ գրաֆիկական ծառայությունները`

    • Կորպորատիվ ոճի մշակում

    • Լոգոտիպի և ապրանքանիշի ձևավորում

    • Էլեկտրոնային և ոչ Էլեկտրոնային ձևաթղթերի ձևավորում

    • Բրոշյուրների ու կատալոգների ձևավորում և տպագրում

    • Ամսագրերի ու գրքերի ձևավորում և տպագրում

    • Պաստառների և վահանակների ձևավորում և տպագրում

    • Ծրարների, գրքույկների և բացիկների ձևավորում և տպագրում

    • Ներկայացման թղթապանակների ձևավորում և տպագրում

    • Պատի և սեղանի օրացույցների ձևավորում և տպագրում

MAXprint-ի շնորհիվ Դուք կունենաք MAX-իմում որակ , MAX-իմում ճանաչելիություն: